Pentin: Vznikají pochybnosti o oficiálních tiskových konferencích k synodě

Na včerejší tiskové konferenci k synodě ve Vatikánu mluvčí pro jednotlivé jazyky upozornili na řadu témat, které prý převládaly v zahajovacích diskusích.

Například mluvčí pro angličtinu P. Thomas Rosica speciálně zdůrazňoval nutnost „skoncovat s používáním jazyka, který některé lidi vylučuje“ a uvedl, že jeden synodní otec (nebo to byli synodní otcové?) řekl, že Církev by měla „přijímat realitu takovou, jaká je, a nebát se nových a složitých situací.“

P. Rosica se zejména soustředil na „homosexuální osoby“ a prohlásil, že „gaye nelitujeme, ale uznáváme je pro to, čím jsou – jsou to naši synové a dcery, bratři, sousedé a kolegové.“

Později se k otázce homosexuálních vztahů vrátil, když uvedl, že se toto téma „několikrát objevilo“ a že jeden ze synodních otců řekl: „Jak to, že o nich mluvíme a nenabídneme jim ruku k uvítání?“

Podle pravidel synody nebylo jasné, kdo co řekl, ale ani to, kolik synodních otců se zabývalo otázkami, jež P. Rosica nebo ostatní jazykoví přidělenci zmínil.

V důsledku to znamenalo, že veřejnosti se dostalo zkreslené interpretace toho, co bylo v zahajovací debatě řečeno, stejně jako se to dělo při minulé synodě.

Naštěstí jsem měl spolehlivé zdroje, které mi svěřily další témata, o nichž mluvili další synodní otcové, což mi pomohlo dospět k vyváženějšímu obrázku toho, o čem se diskutovalo:

  • Řada synodních otců se vyslovila na podporu úvodního projevu kardinála Erdö, včetně jednoho, který zdůraznil důležitost zachování věrnosti pravdě o manželství, rodině a Eucharistii.
  • Jeden synodní otec se zeptal: „Co to tu děláme?“ a zdůraznil, že synoda je o rodině, nikoli o jiných vztazích, např. homosexuálních. Rovněž podtrhnul, že akceptuje-li synoda onu záležitost kolem znovusezdaných rozvedených, Církev tím prakticky „podpoří rozvod“.
  • Další řekl, že důraz by se měl klást na svátost manželství a upozornit tak na duchovní krásu manželství. Církev často není jednotná, pokud jde o „pozitivní vizi“ manželství a rodiny. Uvedl, že nestabilita kolem manželství „odporuje jeho povaze“.
  • Jeden synodní otec se odvolával na sv. Augustina, když řekl, že někteří pokřtění žijící v „neregulérních situacích“ nechtějí přistoupit ke svátosti pokání; uvedl, že krize rodiny je krizí víry. Citoval 2 Timoteovi 4,2-5.
  • Další vystoupení si všímalo toho, že stádce je příliš málo početné a že by bylo třeba projevit úctu rodinám, které zápasí a snaží se zůstat věrné, zejména těm, kteří zůstávají věrni svému manželskému slibu před Bohem, i když mají spory a obtíže.
  • Jiný příspěvek zdůraznil, že Církev musí hájit to, co o manželství a rodině zjevil Bůh, a že prací prelátů je podporovat zdravé rodiny. Pro rodinu jsou nebezpečím „některé kulturní trendy“, a také sociologický přístup. Ve službě rodinám je třeba vycházet z Božího slova.

To je jen několik vystoupení z těch dvaasedmdesáti, která byla na synodě přednesena v pondělí odpoledne a v úterý ráno a o nichž novináři od P. Rosiky neslyšeli.

Také ostatní jazykoví přidělenci takováto vystoupení do značné míry vynechali, ačkoliv německý a francouzský přece jen zmínili, že něketří synodní otcové využili svých příspěvků k tomu, aby zdůraznili význam Písma, Tradice a pravdy v této diskusi.

Edward Pentin

Edward Pentin je dlouholetý korespondent z Říma a zkušený vatikanista. Nedávno vydal knihu The Rigging of a Vatican Synod? o manipulacích na mimořádné synodě o rodině v roce 2014.

 

Zdroj: m.ncregister.com

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*