Synoda, den pátý: arcibiskup Gądecki supluje vatikánskou tiskovou kancelář, homosexuálové napadli Afričany

Vatikán vydal shrnutí ze dvou vystoupení manželských párů na synodě. Obě dvojice jsou zaměstnanci svých biskupských konferencí. Gertrudiz Clara Rubio de Galindo a Andrés Salvador Galindo pracují pro Latinskoamerickou biskupskou konferenci. Uvedli: „Je-li manželství a rodina oslabeno, je třeba jejich identitu a poslání oživit pomocí formace a vyučování“ a připomněli Manželská setkání, která v začátcích jejich manželství před 45 lety pomohla jim. Buysile Patronella Nkosi a Meshack Jabulani Nkosi, kteří se zabývají záležitostmi rodiny u Jihoafrické biskupské konference, zdůraznili, že základem každé rodiny je láska. „Mladí lidé mají často sklon bát se uzavřít manželství a na tento závazek se dívají jako na břemeno. Součástí našeho povolání je povzbuzovat je, aby se vydali na cestu svatého manželství s pohledem upřeným na Krista jako na svou novou naději.“

Polský prelát zveřejňuje přehledy příspěvků na synodě

Poznaňský arcibiskup Stanislaw Gądecki z Poznaně na svých webové stránkách zveřejnil shrnutí příspěvků všech 42 prelátů, kteří promluvili na synodě 5. října, v polštině a francouzštině. Zdá se, že tím porušuje pravidla stanovená pro letošní synodu. Na rozdíl od loňska Vatikán nevydává zprávy o vystoupeních na synodě, i když jednotliví biskupové mohou zveřejnit vlastní příspěvek. Souhrny projevů, jejichž délka je omezena na tři minuty, se objevily poté, co jeden z novinářů 7. října vyjádřil obavy, že tiskové konference plně neodrážejí to, co na synodě zaznělo. Nová pravidla vyvolala neustálé stížnosti na nedostatek informací o diskusích biskupů.

Na tiskové konferenci dva dny před začátkem synody řekl generální sekretář synody kardinál Lorenzo Baldisseri, že „synoda musí být bezpečným místem, kde může působit Duch svatý a otcové musejí mít svobodu vyjadřovat se směle… Otcové mohou komunikovat s médii podle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost. Jednotlivé fáze vypracovávání základního dokumentu zůstávají důvěrné, neboť se texty během synodálního procesu vyvíjejí postupně až po konečnou verzi.“

Webové stránky arcibiskupa Gądeckého uvádějí řadu zajímavých vystoupení, o nichž se oficiální tiskové konference nezmiňovaly. „Musíme bránit, co nám o manželství a rodině zjevil Bůh,“ uvádí například shrnutí vystoupení kardinála Timothy Dolana. „Jisté kulturní proudy a sociologické přístupy jsou pro rodinu hrozbou. Chceme-li sloužit rodině, musíme začít Božím slovem.“ Také kardinál George Pell mluvil o nutnosti vycházet spíše z Božího slova než ze sociologie a zpochybnil složení komise, která bude koncipovat závěrečný dokument. Naproti tomu kardinál Reinhard Marx měl být „ohromen“ zahajovací řečí kardinála Erdö: „Potřebujeme diskusi o svátosti manželství. ,Všechno nebo nic’ není řešení.“

Některé z výroků, které shrnuje arcibiskup Gądecki, už v médiích zveřejnili sami biskupové, kteří je pronesli, jiní však nikoli. Zdá se, že krok polského arcibiskupa zintenzívnil debatu o transparentnosti synody.

Organizace odsouzená Katolickou církví využila tiskovou konferenci Vatikánu k napadení afrického biskupa kvůli postoji k homosexualitě

Na čtvrteční tiskové konferenci ve Vatikánu šéf New Ways Ministry, americké organizace, která se snaží změnit nauku Církve o homosexualitě, napadl arcibiskupa Charlese Palmera-Bucklea z Ghany kvůli údajnému mlčení je kriminalizaci homosexuálů. Francis DeBernardo se prohlásit za novináře zastupujícího „Bondings“, což je název jeho blogu. Podle DeBernarda „mnoho afrických biskupů se hlasitě vyjádřilo proti manželství homosexuálních párů, ale mnohem méně z nich se stejně hlasitě vyslovilo proti zákonům kriminalizujícím gaye a lesbičky, ačkoli mnozí katoličtí představitelé tento druh kriminalizace považují za porušení učení Církve a lidských práv, a také za ničení rodinných vztahů.“ Poté se zeptal: „Myslíte si, že afričtí biskupové nebo biskupové vůbec podpoří prohlášení synody odsuzující kriminalizaci gayů a lesbiček?“ Arcibiskup Palmer-Buckle v odpovědi ocitoval slavný výrok Svatého otce z roku 2013, „kdo jsem, abych soudil?“, a uvedl, že v Ghaně měla „obrovskou odezvu“. Řekl, že biskupové vydali komuniké, které s papežem souhlasilo, že „lidé, kteří se od nás liší, jsou synové a dcery Boží a my je musíme vítat, být schopni otevřít jim dveře Církve.“ Naznačil, že biskupové usilují o hlubokou změnu názorů Afričanů na homosexualitu. „Děláme, co můžeme. Trvá dlouho, než je slyšet hlasy, jako je tento, zejména když máte co do činění s něčím, co je pro lidi z kulturního hlediska těžké pochopit.“ Arcibiskup rovněž kritizoval západní vlády za hrozbu odepření finanční pomoci, pokud africké státy nezmění své zákony. „Dejte těm zemím čas, aby se s problémy vypořádaly z vlastní kulturní perspektivy. A rád bych vám řekl, že musíme zdůrazňovat, že Církev bude všude podporovat práva všech synů a dcer Božích. Nechci říct, že už jsme toho dosáhli – ne, ne, ne, k dokonalosti jsme jistě nedospěli. Ale pracujeme na tom.“

Organizaci New Ways Ministry založili sestra  Jeannine Gramicková, SSND, a P. Robert Nugent, SDS ve washingtonské arcidiecézi v roce 1977. Již v roce 1984 kardinál James Hickey její působení ve své arcidiecézi zakázal. Po mnoha stížnostech biskupů a opakovaných žádostech, aby se zakladatelé zřekli svých výroků proti učení Církve vydal v roce 1999 kardinál Joseph Ratzinger jako prefekt Kongregace pro nauku víry oznámení pro věřícím, že výroky organizace jsou „mylné a nebezpečné“. Pozice zastávané zakladateli „jsou z hlediska nauky nepřijatelné, protože věrně nesdělují jasné a trvalé učení Katolické církve v této oblasti…. Dvojznačnosti a omyly otce Nugenta a sestry Gramickové vyvolaly zmatek mezi katolíky a poškodily společenství Církve“ napsal kardinál Ratzinger. V roce 2010 pak New Ways Ministry odsoudil kardinál Francis George, tehdejší předseda Biskupské konference USA.

 

Zdroj: catholicculture.org, lifesitenews.com

Přidej komentář jako první k "Synoda, den pátý: arcibiskup Gądecki supluje vatikánskou tiskovou kancelář, homosexuálové napadli Afričany"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*