Synodální propaganda aneb Co je ve hře

Na skutečnost, že sekulární média mají tendenci zkreslovat nebo přibarvovat zprávy týkající se papeže Františka, resp. Církve obecně, jsme již docela zvyklí. Nyní v souvislosti s probíhající synodou jsme však svědky něčeho zcela odlišného. Je samozřejmé, že se do tiskové konference nemůže vejít zmínka o každé tříminutové intervenci. Je však zarážející sledovat, o jakých tématech mluvčí referují a o jakých se dozvídáme z jiných zdrojů (viz dříve publikovaný článek).

Že je však diskuse mezi synodními otci skutečně živá – a že se najdou tací, kteří hodnotu – a svátostnost – manželství rozhodně brání, „občas“ týmu P. Lombardiho „unikne“.

Server Toronto Catholic Witness s odvoláním se na polského arcibiskupa Gadeckého informoval o intervenci kardinála Maestrojuana z Panamy (kardinálem byl jmenován začátkem letošního roku),  který synodním otcům „připomněl“, že „Mojžíš se přiklonil k lidu a udělal ústupek. I dnes se ‚tvrdost srdcí‘ protiví Božímu plánu. Nemohl by Petr být milosrdný jako Mojžíš?“

Na tuto intervenci v následné diskusi reagoval řecko-melchitský patriarcha Antiochie Řehoř III. Laham, který zdůraznil, že „je třeba mluvit o ‚svátosti manželství‘, nikoliv jen ‚manželství‘. Je třeba poukazovat na duchovní krásu této svátosti. Pomáhat manželům tím, že jim budeme předkládat neměnný, duchovní, pozitivní obraz manželství. Často nejsme s tímto pozitivním obrazem manželství a rodiny zajedno. Ježíš koriguje Mojžíše. Nestálost manželství je proti jeho podstatě.“

Tato epizoda je jistě jen jedna z mnohých, které poukazují na to, že často tento „dialog“ nebo „naslouchání světu“ znamená skutečné podkopávání nauky Církve. Onen důraz na pravou nauku, který kladl kardinál Erdö a další otcové není vyhýbáním se dialogu ani světu. Rozpor, který se zde ukazuje již není mezi „naukou“ a „praxí“, ale mezi věrností a herezí.

Ano, dnešní svět se nachází v hluboké krizi, ale jeho jedinou nadějí je to, že Církev najde cesty, jak světu přinášet Evangelium. Radostnou zvěst – avšak celou, nikoliv vyprázdněnou nebo naředěnou. Není řešením obtíže a zápasy ze života odstranit. Jak podotkli i někteří otcové – to, na co by se synoda měla soustředit (víc než na to, jak mluvit o homosexuálech, abychom je neurazili), je ukázat manželům a rodinám dnešního světa, jak tyto potíže statečně překonávat a jak v každodenních zápasech dobře obstát. Aby se nenaplnil prorocký výrok G. K. Chestertona: „Křesťanský ideál nebyl vyzkoušen a shledán nedostatečným; byl shledán náročným a ponechán nevyzkoušen.“

Andrej Kutarňa

 

Zdroj: torontocatholicwitness.blogspot.ca, lifesitenews.com, abpgadecki.pl

Přidej komentář jako první k "Synodální propaganda aneb Co je ve hře"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*