Synoda, den osmý: P. Lombardi a kardinál Baldisseri popírají, babylonské zmatení

Britský deník Catholic Herald uvádí, že podle nejmenovaného synodního otce se kardinál Erdö dobrovolně rozhodl věnovat se celému pracovnímu dokumentu synody najednou ve svém úvodním vystoupení a tvrzení, že mu nebylo umožněno uvést zvlášť druhou a třetí část Instrumenta laboris, jsou pouhé spekulace. Vatikánský mluvčí P. Lombardi na sobotní tiskové konferenci řekl, že Erdöova komplexní úvaha o celém dokumentu byla plánována od počátku.

Podle téhož nejmenovaného zdroje řekl generální sekretář synody kardinál Baldisseri na otázku z pléna během první volné diskuse, že závěrečný dokument synody bude a že se o něm bude hlasovat po částech, že rozhodnutí o tom, zda bude či nebude publikován, učiní Svatý otec a že jakékoli další procedurální změny, po nichž by následovala diskuse ve skupinách, budou veřejně oznámeny.

V sobotu nadto kardinál Baldisseri řekl, že důvodem k předčasné diskusi o třetí části Instrumenta (která obsahuje většinu kontroverzních bodů)  bylo to, že přání vyslovit se k ní vyjádřilo tolik synodních otců, že by při zachování normálního postupu nebylo dost času. Proto dostali možnost promluvit k třetí části dříve.

Catholic Herald k tomu podotýká: „Ti, kdo dobře znají úniky, jež jsou tak charakteristické pro římský církevní a novinářský život, chápou, že se závěrečný dokument nevyhnutelně dostane na veřejnost.“

Kardinál De Paolis: „Dnes se hodně mluví o soucitu, lásce a milosrdenství. Bez pravdy však ztrácíme směr.“

Tváří v tvář krizi manželství a rodiny mohou odpovědi vycházet jen z pravd víry, uvedl kardinál Velasio De Paolis, emeritní předseda Prefektury pro ekonomické záležitosti Svatého stolce, na sobotním setkání „Manželství a rodina – mezi praxí a dogmatem v Církvi“, kterou v sobotu 10. října v Římě uspořádala Nadace Lepanto a sdružení „Famiglia Domani”. K několika stovkám účastníků, mezi nimiž bylo mnoho kněží a řeholních osob, dále promluvil Mons. Antonio Livi, bývalý děkan filozofické fakulty Papežské lateránské univerzity, profesor Roberto de Mattei a profesor Giovanni Turco.

„Potřebujeme pravdu,“ řekl důrazně kardinál. „Dnes se hodně mluví o soucitu, lásce a milosrdenství. Bez pravdy však ztrácíme směr.“ Podle kardinála De Paolise „se dnes zdá, že slova už nic neznamenají,“ třebaže „potřebujeme obsah, abychom znovu objevili pravdivou skutečnost.“ Kardinálova slova o znovusezdaných rozvedených byla velmi jasná: Přijetí „pastorační praxe, která je v rozporu s naukou“ by znamenalo „děsivou rozpornost. To není křesťanské.“ V zásadě „mám-li lék, který neúčinkuje, znamená to, že jsem správně nepochopil, o jakou nemoc se jedná. Když jen změním lék, aniž bych pochopil příčinu nemoci, může se stát, že pacienta dokonce zabiji.“ Je jen jedno řešení, řekl kardinál De Paolis: „Hříšníky nesmíme odmítat, ale musíme [pro ně] najít správnou cestu. Cestou lásky je Pravda.“

Profesor Roberto de Mattei, předseda Nadace Lepanto, uvedl při zahájení konference, že „manželství a rodina jsou dnes v nebezpečí, ohrožovány nejen vnějšími nepřáteli, ale naneštěstí i nepřáteli uvnitř Boží obce“ a jsou „v Církvi zpochybňovány“, což je něco, „co se nikdy v dějinách nestalo.“ Mons. Antonio Livi řekl, že „cílem pastorační praxe je práce pro dobro duší.“ Pokud někdo toto nechápe, „je možné, že tím sleduje nějaký skrytý záměr, to jest přesvědčit ostatní, aby věřili něčemu nesprávnému.“

Babylonské zmatení

Catholic Herald si všímá toho, že se mezi synodními otci vytváří jednomyslné mínění, že procesu hlasování by nejlépe posloužilo, kdyby byl návrh textu závěrečné zprávy, o němž se bude hlasovat, dán synodním otcům k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a italštině. Jasnost myšlení a jazyková přesnost podle nich nejlépe poslouží pastoračním úmyslům, s nimiž papež František tuto a předchozí synodu svolal, a této jasnosti může být nejlépe dosaženo, když si synodní otcové budou moci materiál přečíst ve vlastním jazyce. V opačném případě jazykových nejednoznačností využijí v posynodálním období různé skupiny k prosazování rozličných agend nebo „převyprávění“ synody o rodině podle předem vykonstruovaných šablon.

Bývaly doby – a není to zase ani tak dávno – kdy byla základním jazykem Církve, obzvlášť u dokumentů tohoto typu, automaticky latina. Latinský text vylučoval nejednoznačnosti i falešné interpretace. Překlady do národních jazyků vznikaly až ex post z praktických důvodů, ale v případě interpretačních neshod byla rozhodující verze v latině. Inu, bývávalo.

 

Zdroje: catholicherald.co.uk, rorate-caeli.blogspot.com

3 Komentáře k "Synoda, den osmý: P. Lombardi a kardinál Baldisseri popírají, babylonské zmatení"

 1. Polski | 12.10.2015 z 12:33 |

  Díky za ty každodenní zprávy o synodě!

 2. Děkuji za díky. Velmi rád je vyřídím všem, kteří se informování o synodě neúnavně věnují.

  Martin R. Čejka

 3. František | 12.10.2015 z 18:57 |

  Aké úbohé! Záver (anglicky, franc., nem., španielsky… a ktovie ako ešte), kedysi stačilo, ak by bol záverečný návrh v latinčine…

  To je teda pokrok!

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*