Synoda, den šestnáctý: web německého episkopátu cenzuruje „velkého inkvizitora“, kardinál Arinze exkluzivně pro LifeSiteNews, „decentralizace“ a „synodalita“

Stránky spojené s německým episkopátem cenzurují vyjádření kardinála Müllera

Internetové stránky katholisch.de spojené s Německou biskupskou konferencí zveřejnily následující zprávu:

Kardinál Müller: svaté přijímání pro znovusezdané není vyloučeno

Podle některých médií kardinál Ludwig Müller nevylučuje připuštění znovusezdaných rozvedených „v jednotlivých výjimečných případech“ ke svatému přijímání. Kardinál řekl listu Focus, že u těchto věřících nepůjde o obecné pravidlo, ale že v některých případech by bylo možné ponechat „prostor pro svědomí“.

Portál katholisch.de uvádí, že kardinál Müller údajně vycházel z jistého dokumentu papeže. Jana Pavla II. a ve svém vyjádření pro Focus měl jaksi mimochodem prohodit, že „v budoucnosti bude možné uvažovat tímto směrem“.

Jak se však ukazuje, zpráva Německé biskupské konference zatajila, že dokument, o němž kardinál mluvil, je Familiaris consortio, a „zapomněla“ ocitovat podmínky, které pro takový krok uvedl přesně v souladu se zmiňovanou exhortací, tedy že tito věřící musejí činit pokání a přinejmenším žít ve zdrženlivosti, není-li možné odloučení. Jak podotýká francouzská katolická bloggerka Jeanne Smitsová, asi těžko šlo v tomto případě o „nevinnou chybu“ z opomenutí, vzhledem k tomu, že kardinál Müller text Familiaris consortio a podmínky v něm uvedené výslovně citoval.

Server infocatólica.com uvádí, že zpráva na stránkách katholisch.de byla po odhalení manipulace změněna, jak se lze přesvědčit porovnáním stavu před (https://c2.staticflickr.com/6/5698/22307954545_44d6d8bbf3_o.png) a po (http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/kommunion-fur-wiederverheiratete-nicht-ausgeschlossen).

Kardinál Arinze exkluzivně pro LifeSiteNews: biskupské konference nemohou rozhodovat o morálce

Nigerijský kardinál Francis Arinze uvedl v exkluzivním rozhovoru pro portál LifeSiteNews, že Katolická církev nemůže přijmout návrh, aby o sporných otázkách, jako je homosexualita a rozvod, rozhodovaly místní církve. „Desatero nezná hranice. Biskupská konference v jedné zemi nemůže rozhodnout, že vykrást banku v této zemi není hřích, nebo že rozvedení, kteří vstoupili do nového svazku, mohou v této zemi přistupovat ke svatému přijímání, zatímco když přejedete hranice do jiné země, už je to hřích. Kdybychom to udělali, stalo by se z Desatera věcí, o níž lze rozhodovat podle toho, co je kde citlivou otázkou. Tak to nemůže být.“ Emeritní prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dále řekl, že pokud jde o víru a mravy, je Církev „jedna“. „Jak známo, je Církev ve věcech víry a mravů jednotná. Tuto jednotu nevynalezl Vatikán, ani teologové. Byl to sám Kristus, kdo řekl: ,Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal’.“ Podle kardinála jsou biskupské konference „důležité“ při zkoumání konkrétních „situací v jednotlivých zemích“, např. pokud jde o respektování místní kultury v liturgii nebo péče o chudé a nemocné, ale nemají pravomoc měnit „víru a mravy, to, čemu máme věřit, a to, co máme či nemáme dělat.“

Na adresu lidí, kteří jsou v objektivně hříšné situaci a jejich svědomí jim říká, že mohou přistoupit ke svatému přijímání, uvedl, že jsou „odpovědni za pomýlené svědomí“ a potřebují „pomoc, aby si uvědomili svůj stav“. „Předpokládejme, že si ve svědomí řeknu: ,Držím se svědomí’. Uvidím auto, které se mi líbí, a moje svědomí mi řekne, že by bylo pěkné, kdybych si ho vzal. Tak půjdu a vezmu si ho. Nebo půjdu a vykradu banku. Stačí, když si řeknu: ,Moje svědomí má pravdu, když mě neobviňuje’?“

„Existuje něco jako objektivní zlo a objektivní dobro. Kristus řekl, že kdo se rozvede s manželkou a vezme si jinou, cizoloží. ,Cizoložství’ je Kristovo slovo, ne moje. Ten, který je tichý a pokorný srdcem, který je věčná pravda, ví, co říká.“

Papežův nejdůležitější projev k „decentralizaci“ a jeho plány se synodou

Edward Pentin, autor knihy The Rigging of a Vatican Synod?, na svém blogu zveřejnil „pracovní překlad“ papežova projevu, v němž papež vyjadřuje přání, aby Církev byla decentralizovanější a „synodální“ a „začínala u lidí a jejich každodenních problémů“, k čemuž je nezbytná „konverze papežství“. Stejně důležitým aspektem jako „decentralizace“ je papežovo tvrzení, že „stádo rozpoznává nové cesty, jež Pán zjevuje Církvi“, což používá jako ospravedlnění kontroverzních „konzultací“, které se konaly před synodou. Mějme na paměti, že právě během tohoto „konzultačního“ procesu němečtí a švýcarští biskupové shromažďovali podporu pro dalekosáhlé reformy církevní nauky o rodinném životě a sexuální morálce.

Neméně znepokojivý je papežův popis toho, k čemu má synoda vést:

Synoda biskupů je bodem konvergence této dynamiky naslouchání na všech úrovních života Církve. Synodální proces začíná nasloucháním lidem, kteří podle zásady, jež byla drahá Církvi prvního tisíciletí, „mají dokonce účast na prorockém úřadu Kristově“: „Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet“ [nechť všichni diskutují o tom, co se týká všech]. Cesta synody pokračuje nasloucháním pastýřům. Prostřednictvím synodních otců biskupové jednají jako skuteční strážci, vykladači a svědkové víry celé Církve, kteří musejí být schopni pečlivě odlišit to, co pramení z často se měnícího veřejného mínění…
A konečně synodální proces kulminuje v naslouchání římskému biskupovi, který je povolán k tomu, aby se vyjadřoval jako „pastýř a učitel všech křesťanů“, ne na základě svých osobních přesvědčení, ale jako nejvyšší svědek „totius fides Ecclesiae“ (celé víry Církve), záruka poslušnosti Církve a její shody s Boží vůlí, Kristovým evangeliem a Tradicí Církve.

Důraz se klade na „naslouchání“ biskupů lidu, aby poznali, k čemu je (biskupy) Bůh volá. Na druhé straně papež František jasně vyjadřuje úmysl vydat po ukončení synodálního procesu závazný výrok.

 

Zdroj: infocatolica.com, leblogdejeannesmits.blogspot.com.es, lifesitenews.com, rorate-caeli.blogspot.com, ncregister.com

9 Komentářů k "Synoda, den šestnáctý: web německého episkopátu cenzuruje „velkého inkvizitora“, kardinál Arinze exkluzivně pro LifeSiteNews, „decentralizace“ a „synodalita“"

 1. Marek | 20.10.2015 z 13:51 |

  Ak nie je zárukou „poslušnosti Církve a její shody s Boží vůlí, Kristovým evangeliem a Tradicí Církve“ sám Kristus, kto môže byť zárukou ?!

 2. Touto zárukou by měli být ti, kterým Kristus tento úkol svěřil a jimž k jeho plnění dává zvláštní milosti, tedy apoštolové v čele se sv. Petrem, respektive jejich nástupci. Jak se tohoto úkolu zhostí, je věc jiná.

  Martin R. Čejka

 3. Lubomír Řeháček | 20.10.2015 z 16:48 |

  Rozkladný proces v církvi bude pokračovat i po synodě a jen slepý to nemůže vidět. Důvod? V nejvyšší hierarchii jsou katolíci zanedbatelnou menšinou. Často se mi do mysli vkrádá, zdali naši kardinálové nezapomněli na duchovní význam posvátného purpuru…

 4. Marek | 20.10.2015 z 20:45 |

  Martine, vieš, Kristus nikdy nezveril žiadnemu svojmu zástupcovi odchod od vieroučnej náuky cirkvi a od evanjelia

 5. Samozřejmě, že ne.

  Martin R. Čejka

 6. David Hibsch | 20.10.2015 z 23:53 |

  Už dlouho mám z německého církevního prostoru dojem, že neustále slyším ozvěnu „boje o investituru“ z přelomu 11 a 12. století. Oni prostě chtějí změnit zaměstnavatele (vnitřně ho změnili už dávno – již někdy v šedesátých letech). Chtějí být nezávislí na papežství, ať už bude papež jakýkoliv, být v žoldu vládců a mocných ekonomických skupin, vykonávat pohodlný dozor nad ovečkami, které chtějí mít, a to při všem svém bludném a hříšném jednání, pocit duchovního zážitku. Já jim vlastně úplně rozumím, vůbec nic se nemění, jen se to v dějinách vrací v různých obměnách. Je to ono neustálé pokušení, jestli být církví Kristovou nebo církví říšskou.

 7. Mě by jen zajímalo, jak by se zcela decentralisovaný Řím stavěl k situaci, v níž by některá z „místních církví“ vytvořila zcela integristickou strukturu s plným pravověřím, tradiční liturgií, semináři, kláštery, etc.
  Bylo by též nadšení, nebo spíše velmi mnoho mrzení?

 8. Renda | 21.10.2015 z 8:46 |

  Bohužel je mnoho lidí, kteří to vidět nechtějí . Kdo jim chce otevřít oči , tpho označí za pomlouvače a rozvraceče Církve .Tu vede DS , máme jen poslouchat , vše přijímat . Někdo sleduje TV Lux a čítá KN , tam o krizi v Církvi nič nepíšů .

 9. JAV 7:43: Komentář dne!

  Martin R. Čejka

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*