Michna: Lev z pokolení Júda

Přivitejte, čeští lvové,
lva z Júda pokolení
v tu noc ať vaší zpěvové
k jeho zní oslavení.
Lev když zvěř popadne k lovu,
složí se na ni kvaltně,
Kristus Pán, nakloníc hlavu,
přemohl peklo statně.

Jemuž proto, ó Čechové,
zpívejte alleluja,
alleluja.

Tří dni a noci zplozený,
spíc, lvíček odpočívá,
když zařve otec, zrozený
syn hned k boji pospíchá.
Jezu Kriste, odpočívals
tří dni a noci v hrobě,
na hlas Otce rychle povstals,
poslušen i v tom sobě.

Jemuž proto, ó Čechové,
zpívejte alleluja,
alleluja.

Lev tehdáž jest nejsilnější,
když na něm drahná hřiva,
jako obr nejmocnější
tolik diváků mívá:
nejináč při svém vzkříšení
roucho nesmrtelnosti
maje, Kristus k oslavení
přišel jest s svou mocnosti.

Jemuž proto, ó Čechové,
zpívejte alleluja,
alleluja.

Lev králem jest všechněch zvířat,
jak zařve, vše se třese
a jako též na hlas knížat
hned vše dostavuje se.
Tak lev náš s hřmotem povstanouc
okázal se být králem,
zatřásla se zem, tak dadouc
svědectví, že jest Pánem.

Jemuž proto, ó Čechové,
zpívejte alleluja,
alleluja.

Štědrotu lev provozuje,
svou loupež jiné zvěři
jako hostům rozděluje,
ať tomu každý věří:
nápodobně Kristus slávu
vzaté nesmrtelnosti
s námi rozdělí, když k Bohu
příjdem z té smrtelnosti.

Jemuž proto, ó Čechové,
zpívejte alleluja,
alleluja.

Adam Michna z Otradovic

6 Komentářů k "Michna: Lev z pokolení Júda"

 1. Pavel | 22.4.2019 z 10:30 |

  „Kristus Pán, nakloníc hlavu,
  přemohl peklo statně“.

  Ale zatím ne úplně ( J 5,19).Viz satanské vraždy a zničené katolické kostely na Srí Lance.

 2. Tomáš Navrátil | 23.4.2019 z 13:57 |

  ad Pavel: Kdy lidé, kteří se honosí názvem „křesťan“, pochopí, že peklo je pod absolutní mocí samotného Boha a působí jen tak, jak Bůh dovoluje, aby působilo? To bude ještě dlouho trvat.

 3. Pavel | 28.4.2019 z 9:59 |

  Ad Tomáš Navrátil. Děkuji za odpověď. Zajímavým způsobem vysvětluje tuto problematiku například Clinton Arnold ve své knize Síly temnoty.

  „Křeštané žijí v neustálém napětí-porazili Satana tím, že se ztotožnili s Kristovým činem na kříži (1 J 2,12-14), ale musejí v boji s ním vytrvat, protože stále žijí v tomto světě, v nynějším věku zla. Novozákoníci nazývají tento paradox „eschatologickou tenzí“-„již“ ale „ještě ne“. Království Boží je přítomno, ale ne v plnosti. Satan pokračuje ve své nepřátelské činnosti, ale nemá žádnou moc, autoritu či vládu nad těmi, kteří si přisvojují novou identitu v Kristu“.

 4. Tomáš Navrátil | 29.4.2019 z 11:27 |

  Ad Pavel: Já pouze reagoval na to Vaše skeptické až depresivní veřejné sdělení „Ale zatím ne úplně“, které – logicky – nesdílím.

 5. Pavel P. | 3.4.2021 z 21:12 |

  Já jen znovu pro jistotu upřesňuji, že moje příspěvky podepisuji Pavel P. Původně jsem je podepisoval Pavel, ale jistě ohleduplný, citlivý a morální čtenář se takto začal podepisovat také. Asi z nedostatku jiných možností.

 6. namaste | 15.4.2021 z 6:46 |

  Exorcista P. Pavel Havlát v jednom videu přirovnával současné působení S. a jeho spojenců k rabování poražené ustupující armády.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*